Westermarck-kirjan julkistamistilaisuus

Avauspuheenvuoro Westermarck-kirjan julkistamistilaisuudessa 30.10.2021

Arvoisat Westermarckin suvun edustajat, perinneyhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus, hyvä yleisö!

Lämmin kiitos perinneyhdistykselle mahdollisuudesta saada käyttää avauspuheenvuoro tässä maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin elämää ja vaikutusta tunnetuksi tekevän kirjan julkistamistilaisuudessa. Tänään julkistettava Westermarckin nimikkoteos kantaa nimeä Tuhat rautaa tulessa. Teoksen nimi kiteyttää hienolla tavalla Westermarckin elämäntyön monet ulottuvuudet. Hänhän oli toden teolla monessa mukana. Maanviljelyn kehittäjänä sekä paikallisena ja kansallisena vaikuttajana Westermarckin kädenjälki on tänä päivänä näkyvissä monilla elämänalueilla. Meille tämän päivän järvenpääläisille Westermarckin merkitys kiteytyy ennen kaikkea nykyisen Järvenpään taajaman perustamiseen.

Neljä vuotta sitten sateisena iltana Järvenpään lukiolla perustetulle Westermarckin perinneyhdistykselle kuuluu kiitos siitä, että Westermarckin elämää on viimein koottu yksiin kansiin. Kyse on merkittävästä kulttuuriteosta, jolla tehdään tunnetuksi Järvenpään ja meidän järvenpääläisten juuria. Ja mikä olisikaan näin Järvenpään kaupungin 70-vuotisjuhlavuotena sopivampi teko, kuin julkaista kaupunkimme isästä kertova teos. Haluankin lämpimästi kiittää Järvenpään kaupungin puolesta perinneyhdistystä ja sen puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltosta tästä kulttuuriteosta!

Arvoisat juhlavieraat,


Järvenpää kasvaa ja kehittyy nyt vauhdilla. Olemme eläneet viime vuodet nopeaa kasvun aikaa. Viime vuosikymmeninä kaupunki on kehittynyt todelliseksi Keski-Uudenmaan keskukseksi, jonne halutaan muuttaa asumaan ja elämään hyvää elämää. Kaupungin muuttuessa, ja kehittyessä eteenpäin, perinnetyön merkitys korostuu. Vaikka olemme kaupunkina alati liikkeessä, meidän ei tule unohtaa identiteettiämme ja mistä olemme tulleet. Voidaan mielestäni perustellusti sanoa, että järvenpääläinen identiteetti ei ole aina ollut se kaikkein jäsentynein. Westermarckin perinneyhdistyksen toiminta on juuri sellaista kotiseututyötä, joka auttaa meitä tämän päivän järvenpääläisiä hahmottamaan kaupunkimme identiteettiä. Uskallan väittää, että meillä järvenpääläisillä on ja tulee olemaan vahva ja omaileimainen identiteetti.

Yhtenä Westermarckin perinneyhdistyksen perustajajäsenistä olen hyvin tietoinen siitä, että perinneyhdistyksessä pohditaan tällä hetkellä toiminnan kehittämistä tuleville vuosille. Myös sääntömuutoksia on ensimmäisten toimintavuosien perusteella käyty hahmottelemaan. Saattaa olla, että jatkossa Bjarne Westermarckin perinneyhdistys on Bjarne Westermarckin yhdistys, mikä ajatuksen tasolla mahdollistaisi aiempaakin laajemman toiminnan. Kuitenkaan jatkossakaan unohtamatta yhdistyksen ydintä, eli kotiseututyötä ja Westermarckin elämäntyön tunnetuksi tekemistä.

Koska perinneyhdistyksen tulevan toiminnan pohtiminen on ajankohtaista, uskaltaudun tässä puheenvuorossani tekemään perinneyhdistykselle ehdotuksen. Ehdotan, että perinneyhdistys ottaa johtavan ja aloitteellinen roolin kotiseututyön rinnalla Järvenpään tulevaisuuskeskustelun ylläpitämisessä. Kaupungistamme nimittäin puuttuu vielä tulevaisuusfoorumi, jossa käytäisiin kaupungin historiasta ponnistava keskustelua Järvenpään tulevaisuudesta. Yhdistyksen toiminnan tuloksena käsityksemme Järvenpään aiemmista kehitysvaiheista on täsmentynyt. Tämän historiallisen ymmärryksen vaaraan on yhdistyksellä hyvät edellytykset rakentaa keskustelua tulevaisuudestamme.

Bjarne Westermarckilla oli visio Järvenpäästä. Nyt on meidän, tämän päivän järvenpääläisten aika kysyä, miltä Järvenpää näyttää vuonna 2050. Millainen voisi olla yhteinen visiomme kaupungin tulevaisuudesta? Kannustan perinneyhdistystä pohtimaan toiminnassaan keinoja, joilla voisimme avata keskustelua kaupungin tulevaisuudesta, samalla ymmärtäen syvät juuremme. Uskon, että tällaista tulevaisuuspohdintaa Bjarne Westermarckin osaisi arvostaa erittäin korkealle.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Westermarckin-kirjan julkistamistilaisuuteen!