Kirja


Bjarne Westermarckista valmisteilla kirja

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry on käynnistänyt kirjahankkeen. Tarkoituksena on tehdä kirja Westermarckin elämästä ja merkityksestä. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä elämänkerta. Westermarckin elämänvaiheet ja toiminta yhdistetään suomalaisen yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehitykseen 1900-luvun alkupuoliskolla. Kirjalla on täten Järvenpäätä laajempaakin historiallista merkitystä.  Nykypäivään kirja yhdistyy kertoessaan, miten Westermarckin perintö näkyy Järvenpäässä, esim. rakennuksina ja paikanniminä.

Kirja koostuu luvuista, jotka käsittelevät Westermarckia eri näkökulmista kuten maatalouden kehittäjänä, poliittisena vaikuttajana, osuustoiminnan edistäjänä ja Järvenpään rakentajana. Lukujen kirjoittajina ja toimituskunnan jäseninä toimivat: filosofian lisensiaatti Hannu Huvinenfilosofian lisensiaatti Sami Karhu, arkkitehti tekniikan lisensiaatti Ilkka Holmilaarkkitehti tekniikan tohtori Pentti Tuovinen, oikeustieteen tohtori Pekka Heikkiläkasvatustieteen tohtori Atso Taipale, kauppaneuvos Mikael Westermarck, Järvenpään museopalveluiden päällikkö Hanna Nikanderamanuenssi Tuomas Ravea ja Bjarne Westermarckin perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Siltasari-PeltonenDosentti Ritva Järvenpää vastaa kuvatoimituksesta.

Kirjan toimittamisesta vastaa taiteen maisteri Pauliina Jurmu

Kaikki kirjoittajat ovat perehtyneet Bjarne Westermarckiin omiin työtehtäviinsä ja tutkimuksiinsa liittyen. Useimmilla heistä on tutkijakoulutus, Huvisella ja Karhulla historian alalta.

Tavoitteena on, että kirja valmistuu alkuvuodesta 2021.