Muistokivi

Bjarne Westermarckin muistokivi

Muistokivi sijaitsee Keudan alueella, Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Muistokiven paljasti Bjarne Westermarckin pojanpoika, kauppaneuvos Mikael Westermarck, joka täytti samana päivänä 80  vuotta. Tilaisuuden avasi kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila ja juhlapuheen piti Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen. Suomen Kotiseutuliiton tervehdyksen esitti liiton valtuuston jäsen Hanna Mitronen. Järvenpään Mieslaulajat toivat arvokkaan lisän juhlaan hienoilla isänmaallisilla lauluillaan. 


Juhlapuhe muistokiven paljastamistilaisuudessa 9.8.2019

Arvoisat juhlavieraat!

Maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckia voidaan perustellusti pitää Järvenpään isänä. Westermarckin mittava työ Järvenpään taajaman kehittäjänä antoi alkusysäyksen sille kehitykselle, joka lopulta johti Järvenpään itsenäisen kauppalan perustamiseen 1950-luvulla.

Järvenpää on muuttunut paljon Bjarne Westermarckin vuosista. Kun Westermarck ensimmäisen kerran teki vuonna 1927 ehdotuksen Järvenpään kauppalan perustamisesta, asui nykyisen kaupunkimme alueella joitakin tuhansia ihmisiä. Tänään meitä järvenpääläisiä on jo 43 000.

Olen toisinaan tullut pohtineeksi sitä, mitä Westermarck ajattelisi, jos näkisi tämän päivän Järvenpään. Luultavasti hän tutkisi uteliaasti kasvavaa kaupunkiamme ja panisi merkille kaupungin edelläkävijyyden monissa asioissa. Uskon, että Westermarck olisi näkemäänsä tyytyväinen.
                                                                                                                  
Juuri edelläkävijyyshän oli leimallista kaikelle Westermarckin toiminnalle. Filosofian lisensiaatti Hannu Huvinen onkin osuvasti kuvaillut Westermarckia mieheksi, jossa yhdistyivät tarmokkuus, työteliäisyys ja luja tahto − eivätkä näitä piirteitä hänestä pois hioneet edes elämän karikot.

Kaupunkimme kasvaessa ja kehittyessä voimakkaasti, myös kiinnostus paikallishistoriaa kohtaan on kasvanut. Osansa kasvaneesta kiinnostuksesta on saanut myös Bjarne Westermarck, joka tunnetaan kaupungissa tänä päivänä huomattavasti paremmin, kuin vielä joitakin vuosia sitten.

Kaupungin nopean kehityksen aikana on tärkeää, että pysähdymme katsomaan välillä myös menneisyyteen. Paikallisen historian tuntemus on paitsi itsessään arvokasta, antaa se myös eväitä tulevaisuuden rakentamiseen. Kaupungin identiteetin kannalta historian tunteminen on tärkeää.

Suuri kiitos Bjarne Westermarckin elämäntyön tunnetuksi tekemisestä kuuluu Westermarckin nimeä kantavalle perinneyhdistykselle. Kaksi vuotta sitten Bjarne Westermarckin 130-vuotissyntymäpäivänä perustettu yhdistys on saanut paljon aikaan vain muutamassa vuodessa.

Ilolla olen pannut merkille sen, että perinneyhdistyksen tilaisuuksista ovat istumapaikat välillä jopa loppuneet kesken. Selvästi yhä useampi järvenpääläinen haluaa tietää, kuka oikein oli kaupunkimme isä Bjarne Westermarck ja millaisista asioista hänet omana aikanaan tunnettiin.

Perinneyhdistyksen toiminta on vastannut kaupunkilaisten kasvaneeseen kiinnostukseen. Kahdessa vuodessa Bjarne Westermarck on saanut niin oman elokuvan, nimikkopuiston kuin -kadunkin. Yhä useampi kaupunkilainen ja kaupungissa liikkuva voi siten kohdata Westermarckiin jo katukuvassa.

Tänään paljastettu Bjarne Westermarckin oma muistokivi on osa tätä jatkumoa, jossa Westermarckin elämäntyötä tehdään eri tavoin tunnetuksi. Samalla muistokivi on arvokas tapa kunnioittaa Westermarckin merkitystä Järvenpään isänä ja alueemme voimallisena kehittäjänä.

Uskon, että muistokiven kautta yhä useampi järvenpääläinen kiinnostuu Bjarne Westermarckista ja hakeutuu tutustumaan tähän suurmieheen, jonka kätten työ kaupungissamme yhä näkyy. Samalla yhä useammille avautuu näköälä kotikaupungin kehitysvaiheisiin 1900-luvun aikana.

Haluan Järvenpään kaupungin puolesta kiittää Bjarne Westermarckin perinneyhdistystä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudaa ja Westermarckin sukua muistokiven mahdollistamisesta. Kiitos, että olette olleet mukana toteuttamassa tätä tärkeää hanketta.

Eemeli Peltonen
Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja