sunnuntai 21. marraskuuta 2021

Nyt sitä saa - Westermarck-kirja!

Westermarck-kirja on myynnissä seuraavissa paikoissa:  

Järvenpään Suomalainen Kirjakauppa

Kirjakauppojen nettivälitys

Kahvila Tyyni

Ravintola Huvila ( nettimyynti)

Järvenpään Keuda-shop

Vanhankylänniemen Pytinki

Järvenpään Taidemuseo

Kirjaa voi tiedustella myös yhdistyksen sihteeriltä (ritva.jarvenpaa [at] sci.fi), perinneyhdistyksen jäsenille hinta on 25,00€


maanantai 1. marraskuuta 2021

Westermarck valokuvin, sanoin ja maalauksin -näyttelyn avajaiset

Torstaina 28.10.2021 klo 18.00 Järvenpää-talon Galleria Järnätissä ministeri Kurvinen oli avaamassa Westermarck-näyttelyä.

Ohessa ministeri Kurvisen avajaispuhe.

Hyvä juhlayleisö,      

Olin erittäin iloinen kutsusta tulla avaamaan tämä näyttely. Bjarne Westermarck oli aikanaan rohkea, uudistusmielinen ja toimeen tarttuva henkilö. Hänen elämänasenteensa valoisa ja perintönsä vaikuttava. Puheessani keskityn kahteen asiaan. Ensinnäkin Westermarckiin ja hänen työnsä merkitykseen ja toiseksi kulttuuriperinnön merkitykseen ja tulevaisuuden näköaloihin sekä kulttuuriperintötyön rahoitukseen.

Ensinnäkin Bjarne Westermarckista, jota moni järvenpääläinenkään ei ehkä tunne, vaikka juuri täällä hänen vaikutuksensa näkyy selkeimmin.

Ilman Westermarckin 1920-luvun rakennustyötä Järvenpää olisi nykyään hyvin erilainen. Westermarckin palstoitussuunnitelma näkyy edelleen kaupungin katuverkossa ja muussa kaupunkirakenteessa sekä hänen aikaisissaan rakennuksissa.

Hyvät kuulijat,

Bjarne Westermarck (1887–1945) kuului lähtökohdiltaan monelta osin aikansa etuoikeutettuihin. Hän oli suuren kartanon ainoa poika ja perijä ja kuului merkittävään sivistyssukuun. Suvultaan hän peri vapaamielisen ajattelutavan ja isältään kartanon hoitovastuun jo 21-vuotiaana. Nuoresta iästään huolimatta hän oli ehtinyt hankkia hyvän maatalousalan koulutuksen. Hän uudisti ja laajensi tilaa merkittävästi.

Merkittävää on, että Westermarck pyrki käyttämään etuoikeutettuaan asemaansa myös yhteiseen hyvän rakentamiseen, ja olikin Suomen itsenäistymisen aikoihin tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä MTK:ssa että eduskunnassa. Hänen keskeinen tavoitteensa oli maatalouden uudistaminen ja maaseudun asukkaiden olojen parantaminen.  Westermack osallistui mm. torpparivapautuksen ja tilattoman väestön maanhankintalain eli Lex Kallion valmisteluun toimien läheisessä yhteistyössä Kyösti Kallion kanssa.

Monessa mukana oleva uudistaja ajautui 1920-luvulla talousvaikeuksiin ja menetti pääosan maistaan. Jäljellä oleville mailleen Westermarck lähti kehittämään Järvenpään taajamaa. Hän oli monin tavoin tukemassa taajaman kehittymistä, mutta menetti täällä omat omistuksensa konkurssin jälkeen.

Westermarck rahoitti toimintansa ja investointinsa itse ja kantoi siten niistä myös raskaan taloudellisen vastuun. Vaikka voimavarat eivät kaikkeen riittäneet, näkyvät hänen elämäntyönsä jäljet paitsi täällä Järvenpäässä, myös monissa maatalouden ja osuustoiminnan organisaatioissa, joita hän oli mukana perustamassa.

Hyvät kuulijat

Katsomme tänään menneisyyteen muistellessamme Westermarckin elämäntyötä, mutta haluan korostaa, että kulttuuriperinnön vaaliminen ei ole taaksepäin katsomista.

Kulttuuriperintö on osa tätä päivää ja kulttuurista itseymmärrystämme. Parhaimmillaan sen vaaliminen vahvistaa paikallista identiteettiä, luo viihtyisää ympäristöä ja kehittää ympärilleen yhteisöllisyyttä. Nämä kaikki ovat asioita, jotka lisäävät kylien ja kaupunginosien elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä luovat myös taloudellisia mahdollisuuksia.

Kulttuuriperintömme on ainutlaatuista ja korvaamatonta. Meidän on itse huolehdittava sen säilymisestä ja siirtämisestä tuleville sukupolville, tätä työtä emme voi ulkoistaa tai keskeyttää vaikeinakaan taloudellisina aikoina. Hallitusohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaankin parhaillaan esitystä Suomen ensimmäiseksi kulttuuriperintöstrategiaksi, josta tullaan aikanaan tekemään valtioneuvoston periaatepäätös.

Hyvät ystävät,

Kulttuuriperinnön elävänä pitäminen on ennen kaikkea paikallinen asia. Suuri osa tästä työstä tapahtuu vapaaehtoisvoimin lukuisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä ympäri Suomen. 

Bjarne Westermarckin perinneyhdistyksen perustivat vuonna 2017 paikalliset kotiseutuharrastajat. Westermarckin perinneseura tekee tärkeää työtä vaaliessaan ja tehdessään tunnetuksi hänen elämäntyötään niin täällä Järvenpäässä kuin koko Suomessa vaikuttaneena maatalouden uudistajana ja poliitikkona.

Westermarckin elämäntyön ohella yhdistys pyrkii muutoinkin edistämään Järvenpään menneisyyden ja kehitysvaiheiden tuntemusta. Kulttuuriperintö on siten tulevaisuuden voimavara, jonka avulla rakennetaan siltaa menneestä tulevaan.

Hyvät kuulijat,

Kulttuurin ja taiteen merkitys ovat nousseet vahvasti esille koronapandemian keskellä. Saamme taiteesta ja kulttuurista voimaa, elämyksiä ja sisältöä elämäämme. Tulevina vuosina kulttuurin rahoitus on kuitenkin Suomessa isoissa vaikeuksissa vähentyneiden rahapelituottojen myötä. Suuri osa taiteen ja kulttuurin menoista ja siten myös esimerkiksi paikallisen kulttuuriperintötyön rahoituksesta katetaan nykyisin veikkauksen rahapelituotoilla.

Pidän äärimmäisen tärkeänä, että veikkauksen tilanteeseen löydetään ratkaisu pääministerin valtiosihteerin vetämässä valtiosihteerityöryhmässä sekä parlamentaarisesti kaikkien puolueiden yhteistyönä.Hyvät ystävät,

Kulttuuriperintö voi tuoda tässäkin elämäämme jatkuvuutta ja lohtua. Vaikeuksista on ennenkin selvitty.

Bjarne Westermarck kohtasi epäonnistumisia, vaikeitakin, mutta hän jatkoi aina eteenpäin. Pitkäjänteisestä työstä jäi arvokas perintö, joka elää edelleen.

Näillä sanoin avaan näyttelyn ja toivotan Bjarne Westermarckin perinneyhdistykselle menestystä työssänne!


sunnuntai 24. lokakuuta 2021

Bjarne Westermarck -juhlaviikko

 

Bjarne Westermarck -juhlaviikko tuo esiin Järvenpään taajaman perustajan elämäntyötä

Lokakuun viimeisellä viikolla kunnioitetaan Järvenpään taajaman perustajan ja maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin elämäntyötä monin eri tavoin osana kaupungin 70-vuotisjuhlintaa.

Juuri itsenäistyneessä Suomessa tärkeäksi valtakunnalliseksi vaikuttajaksi noussut Westermarck nosti toiminnallaan Järvenpään asemakylästä merkittäväksi asutuskeskukseksi ja loi Järvenpäälle edellytykset itsenäistyä kauppalaksi. Westermarck oli lisäksi suurtilallinen ja Suomen maatalouden edelläkävijä. Bjarne Westermarckin juhlaviikko huipentuu juhlaseminaariin lauantaina 30.10. Järvenpää-talolla, missä lisäksi julkaistaan Westermarckin vaiherikasta elämää kokoava kirja.

Juhlaviikon tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pääsy. Juhlaviikon järjestää Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Juhlaviikon tapahtumat (tarkemmat tiedot tapahtumat-sivulla):

To 28.10. klo 18 Galleria Järnätti, Järvenpää-talo (Hallintokatu 4)
Westermarck valokuvin, sanoin ja maalauksin -näyttelyn avajaiset.

La 30.10. klo 12–16 Sibelius-sali, Järvenpää-talo
Bjarne Westermarck -juhlaseminaari

Lisäksi tiistaina 26.10. klo 17 Studio 123 –elokuvateatterissa esitetään Bjarne Westermarckin värikkäästä elämästä kertova elokuva

 

keskiviikko 6. lokakuuta 2021

Westermarck-yhdistys palkitsee kotiseutukirjoittajia ja kulttuurityötä

 Bjarne Westermarckin perinneyhdistys julkisti vuoden alussa kotiseutuaiheisen kirjoituskilpailun

” mitä on olla järvenpääläinen ”. Tekstit luki ja arvioi Lukupiiri Rautarouvat, joka on yhdeksän henkilön muodostama suomalaiseen kirjallisuuteen keskittynyt ryhmä.  Kirjoittajista palkitaan kolme parhaaksi arvioitua.

Yhdistys pitää tärkeänä Järvenpään arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttämistä ja edistämistä ja luovuttaa vuosittain Kultainen Tähkä-tunnustuksen tässä toiminnassa ansioituneelle henkilölle.

Sekä kirjoituskilpailun palkinnot että Kultainen Tähkä – tunnustus luovutetaan Järvenpää-talon Juhani Aho-salissa pe 8.10. klo 18.  Tilaisuus on kaikille avoin,  maskin käyttöä suositellaan.
Tilaisuudessa soittaa nuori pianisti Pietari Raijas.

sunnuntai 19. syyskuuta 2021

Seppeleen lasku Bjarne Westermarckin haudalle 18.9.2021

Bjarne Westermarckin kuolinpäivänä la 18.9. klo 14 järjestettiin haudan kukitus  Tuusulan kirkolla. Kukituksen jälkeen oli pienimuotoinen urkukonsertti Tuusulan kirkossa. 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sami Karhun tilaisuudessa pitämä puhe alla:

Arvoisat kuulijat

Bjarne Westermarckin perinneyhdistyksen puolesta tervetuloa tilaisuuteemme, jolla kunnioitamme Järvenpään perustajan Bjarne Westermarckin elämäntyötä.

Erityinen tervehdys ja kunnia suvun edustajille. On kruununa tilaisuuden päässä, että tulitte. 

Olen Sami Karhu, Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:n varapuheenjohtaja.

Tämä tilaisuus kuuluu yhdistyksen tapahtumaketjuun Järvenpää 70 -juhlavuoden kunniaksi.

Juhlavuosi alkoi Bjarne Westermarckin syntymäpäivänä 15.1.2021 Järvenpäässä Bjarne Westermarckin muistomerkillä, Järvenpään kartanon miljöössä - nyt siis olemme järven toisessa päässä. Muistan tuolloin puhuneeni juhlapuheen posket ja sormet kohmeessa. Keuda tarjosi onneksi pian lämpimät tilat. Kerroimme tulevasta vuodesta. Myös tästä tilaisuudesta kerroimme, joka tuntui silloin vielä kaukaiselta. 

Näin olemme yhdeksässä kuukaudessa kiertäneet Bjarne Westermarckin elon taipaleen toiseen päähän, kun olemme kirkkomaalla hautakiven ääressä. Tässä on hartaita tunnelmia ja saa ollakin. Muistakaamme kuitenkin, että iloitsemme Westermarckin elämäntyöstä. Siis onnellisuuden ja kehitysoptimismin kautta olemme tänne kokoontuneet. 


Niin kuin Bjarnella, meilläkin on tuhat rautaa tulessa ja toivottavasti olemme myös syvimmiltämme ikuisia optimisteja. Ja miksipä ei. Sitä todistaa yhdistystoimintamme.

Yhdistyksemme tekee Bjarnen elämäntyötä tunnetuksi. Haemme kotiseutuhenkeä ja rakennamme Järvenpään identiteettiä, jotta hyvin viihtyisimme kotiseudullamme, osaisimme arvostaa hienoa elinympäristöämme ja kaiken hyvän päälle rakentaa kivaa ihmisyhteisoämme, Jäkeä! 

Tämä pienimuotoinen tapahtuma kantaa suurta henkeä.

Henkeä nostattaa myöskin ohjelmanumeromme kirkossa. Diplomiurkuri Katri Takala soittaa meille juhlamusiikkia.

Kiitos, että olette täällä. Sää jälleen suosii meitä. Pitäkäämme kiva kiireetön hetki.

Kiitos!


torstai 6. toukokuuta 2021

Muistipeli Järvenpäästä

 

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys on tuottanut Järvenpää-aiheisen luovan muistipelin.
Peli koostuu 30 kortista, joissa on kuvia mm Järvenpään kulttuurikohteista, Westermarckin suvusta, vanhoista rakennuksista sekä maalauksista. Pelikorteista on tehty koostekortit, jotka kertovat, mitä kortin kuva esittää ja tätä kautta opitaan tuntemaan Järvenpäätä.
 

Peli on suunniteltu kaikenikäisille, lapsista senioreihin ja sitä voi pelata yksin omaa muistia testaten tai useamman pelaajan kesken. Pelikortit ovat laminoituja, joten ne pysyvät siisteinä. Muistipeli on kooltaan kätevän pieni, joten se on helppo ottaa mukaan tai antaa lahjaksi. Muistipelin ovat suunnitelleet Seija Aarto ja Tuula Siltasari-Peltonen.


Peli on myynnissä Järvenpään Suomalaisessa Kirjakaupassa (á 22,90€) ja pelin voi ostaa myös perinneyhdistykseltä hintaan 19€
(Tuula Siltasari puh:
040-734 1682,  tuula.siltasari@gmail.com )

Perinneyhdistyksen jäsenille muistipelin hinta on 15.00€

 

Ensimmäisen muistipelin osti järvenpääläinen Terttu Sihvola-Rauttu. Kuvassa onnellinen muistipelin omistaja.