Yhdistyksen tarkoitus

 

Sigrid Enckell, Bjarne ja Alfhild Westermarck
Alfhild ja BjarneWestermarck


Järvenpään kartanon viimeisen isännän, maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin syntymästä tuli 15.1.2017 kuluneeksi 130 –vuotta. Tällöin perustettiin hänen nimeään kantava perinneyhdistys.  

Yhdistyksen  tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Bjarne Westermarckin  mittavaa  elämäntyötä  Järvenpään taajaman kehittäjänä ja valtakunnallisena vaikuttajana. Yhdistys pyrkii muutoinkin edistämään Järvenpään menneisyyden ja kehitysvaiheiden tuntemusta.

Patentti –ja rekisterihallitus on 7.4.2017,  hyväksyen yhdistyksen tekemän esityksen,  merkinnyt Bjarne Westermarckin perinneyhdistyksen yhdistysrekisteriin. 

Bjarne ja Elvi Westermarck