Bjarne Westermarckin elämäkerta

Maanviljelysneuvos Bjarne Westermarck syntyi Järvenpään eli  Träskändan kartanossa  vuonna 1887.  Bjarne kävi lukiota Helsingissä Svenska samskolanissa ja läksi sitten Kööpenhaminan maatalouskorkeakouluun Tanskaan. Tietojaan hän täydensi  opintomatkoilla Tanskaan ja Ruotsiin sekä Norjaan. Hän halusi jo tähän aikaan olla maatalouden uudenaikaistamisen eteenpäin viejä maatalouden ensimmäisenä miehenä.

Bjarne Westermarck  laajensi aluksi kartanon aluetta ostamalla  siihen kolme lähiseudun tilaa:  Haarajoki, Pietilä ja Harjula. Tilan tuotantoa tehostettiin  ottamalla käyttöön uudenaikaisia työvälineitä: traktoreita, viljankuivaajia ja kastelulaitteita. Väkilantojen käyttö moninkertaistettiin.  Karjaa lisättiin ja rakennettiin uusia karjasuojia, perustettiin oma meijeri, tiilitehdas ja valssimylly, joka oli Suomessa ensimmäisiä alallaan.


Tiloja kutsuttiin jo silloin Westermarckin kartanoiksi,  sillä tiloja  useita, jotka kilpailijat toinen toistensa  kanssa, niin että vuonna 1921 peltoa saattoi olla yhteensä noin 700 hehtaaria.  Juurikkaita, puutarhaherneitä sekä tomaattia, jota viljeltiin Järvenpään ja Seutulan  kartanoissa vietiin Helsinkiin. Tilalla, joka oli lähellä pääkaupunkia ei  harjoitettu varsinaista metsätaloutta.  Karja  oli aikaisemmin vain välttämätön paha lannoitusta varten, mutta sitten sitä alettiin kohentamaan ostamalla vasikoita Kellokosken, Gergnäsin kartanoista ja Tammisaaren markkinoilta.  Maitoa toimitettiin pikkutinkeinä Helsinkiin, missä Järvenpään  maidoilla oli hyvä maine. Vuonna 1914  toimitettiin  1914  300:.lle ostajalle,  vuonna 1921  470:lle asiakkaalle 1800 litraa. Vuonna 1921 maidontuotanto oli 950.000 litraa.   Meijeri tuli vuonna 1917. 


Westermarck kokeili menestyksellisesti myös tomaattia, melonia, arbuusia, maa-artisokkaa ja parsaa. Vaikka Järvenpään kartano oli jo A. W. Westermarckin aikansa huomattava suurtila, ei nuori Westermarck  tähän tyytynyt. Hänen silmissään häämötti sellainen suurtila, joka pystyy käyttämään maataloustieteen  ja tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia, joka voisi kokeilullaan olla hyvänä esimerkkinä maataloudelle, joka oli huomattavasti jäljessä Skadinavian maita.

MTK.n valtuuston kokouksessa  Bjarne oli ensimmäisen kerran läsnä 8.9.1917. 30.11.1917 käsiteltiin  kahdeksan tunnin työajan  ulottamista maatalouteen. Tästä  alkoi Werstermarckin ura maataloustuottajissa.  Bjarne Westermarck otti tuottajien asiat sydämen asiakseen. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi  Westermarck valittiin  4.1.1919.


Levottomuudet  eteläisessä Suomessa alkoivat vuonna  1917 työläisten ja muonamiesten  mennessä  lakkoon myös Järvenpäässä ja ulkotiloilla.  Tilan työnjohtaja  puolusti Bjarnea, sillä hän oli hyväsydäminen   työväelle. Kartanon tilanhoitaja    Ljungberg oli pistetty kuoliaaksi pistimellä.


Kun toukokuussa vuona 1918  rauha jälleen koitti,  ryhtyi Westermarck toimia tarmokkaasti  niin MTK:ssa kuin omalla tilallaankin. Westermarck oli läpeensä agraarinen ja näki MTK.:n  edun olevan, että olisi mahdollisimman paljon viljelijöitä.


Westermarckin uudistukset  järjestössä  olivat kaukonäköisiä  ja vaikuttavat  yhä monin tavoin MTK:.ssa Kaikkia näitä hän ei tehnyt tosin itse, mutta näki ne.


Westermarck tuli vuonna 1922 valtuuskunnan varsinaiseksi puheenjohtajaksi.  Westermarckin kyvyt huomattiin  ja hänestä  alettiin kaavailemaan  kauppa ja teollisuusministeriä. Ympyrät vain suurenivat. Hän oli Kallion vahva tuki torppariuudistuksessa. 16.1. 1919  keskusteltiin maataloustuottajien talon saamisesta  Helsinkiin, mikä toteutuikin Simonkadulle vuonna 1921. Esitys talosta oli tosin Gebhardin, mutta Westermarck  sen  siunasi. Westermarck  uhrautui koko tarmollaan MTK.:n hyväksi tilanhoidon jäädessä toiselle sijalle, vaikka valtuuskunnan puheenjohtajalle ei annettu erityistä rahapalkkaa.


Bjarne oli läsnä,  kun Metsänomistajien metsäkeskus, josta kehittyi myöhemmin Metsäliitto pantiin alulle.  Westermarck oli myös Maaseudun tulevaisuuden toimitusneuvostossa vuosina 1920-1922.


Westermarckista  tuli myös valtiopäivämies Turun pohjoisesta vaalipiiristä, mutta  ei ehtinyt kovan työtaakkansa vuoksi paljon puuhailla politiikassa. Kun maanviljelysneuvos Westermarkin suurisuuntaiset suunnitelman Järvenpään  kartanon luomiseksi maatalouden mallitilaksi varojen huvetessa epäonnistuivat, hän ryhtyi kaavoittamaan myymättä olevia maitaan liikepaikaksi, joka menestyikin aluksi hyvin antaen sysäyksen Järvenpäälle. Hän teki sitten  anomuksen sisäasiain ministeriölle  Järvenpään muuttamisesta kauppalaksi. Lopullinen konkurssi  tuli vuonna 1929, jonka jälkeen  hänelle jäi vielä  Nastolassa ollut tila, jossa hän erikoistui lintutalouteen toimien toisaalta toimittajan, vuodesta 1943 päätoimittajanakin Lantmannabladet- lehdessä, jonka levikki oli 17.000 -19.000 kappaletta. 


Westermarck kuoli 18.9.1945. Akateemikko  Nils Westermarck totesi muistopuheessaan, että Bjarnella oli  henkisiä lahjoja. Vaatimattomuus, nöyryys ja avuliaisuus yhdistyivät tarmokkuuteen, työteliäisyyteen ja tahdon lujuuteen. Hän oli kaukonäköinen ja viisas, kesti tyynesti elämän koettelemukset. Hänellä oli  valoisa elämänkatsomus.

Hannu Huvinen. Filosofian lisensiaatti