Toimintasuunnitelma 2021

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry                                                                   

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

 

Yleistä

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys on sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Järvenpään kartanon viimeisen omistajan, maanviljelysneuvos  Bjarne Westermarckin elämäntyötä Järvenpään taajaman perustajana  ja valtakunnallisena vaikuttajana. Yhdistys edistää muutoinkin Järvenpään menneisyyden ja kehitysvaiheiden tuntemusta tavoitteena vahvistaa järvenpääläistä identiteettiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä toteuttaa Bjarne Westermarckin elämäntyötä ja Järvenpäätä koskevaa tiedotus –ja julkaisutoimintaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on  Bjarne Westermarckin muistomerkki Järvenpäähän Westermarckin puistoon.

 

Varsinainen toiminta

Järvenpään kaupungin 70 –vuotisjuhlavuotena  perinneyhdistys  panostaa vahvasti paikallis –ja kulttuurihistorian  tuntemisen lisäämiseksi.  Yhdistys on työstänyt laajan ja monipuolisen ohjelman. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.


Toimintavuoden aikana luovutetaan ensimmäinen  Kultainen tähkä  -tunnustus
Järvenpään kulttuuriperinnön edistämisessä  ansioituneelle henkilölle.


Herkkusuille on luvassa  Kahvila Vellikellon kehittämä ja valmistama
Westermarck –nimikkoleivos.

Juhlavuoden ohjelmaa

Perinneyhdistyksen juhlavuoden avaus on Bjarne Westermarckin syntymäpäivänä 15.1.2021. Paikkana Keudan auditorio ja Järvenpään kartanon alue ( nyk. Keuda )
Merkkipäivä käynnistyy Westermarckin muistokivellä, jonka jälkeen  Keudan auditoriossa on  tiedotustilaisuus ja kirjoituskilpailun julkistaminen.


Westermarck -kirja

Toimintavuoden merkittävin hanke on Westermarck –elämänkertakirja.
Westermarck -kirja koostuu eri asiantuntijoiden teksteistä ja runsaasta kuvamateriaalista.  Kirja on ensimmäinen seikkaperäinen tietokirja  Bjarne Westermarckin merkityksestä Järvenpään taajaman perustajana ja valtakunnallisena vaikuttajana.

Kirjan julkaisutilaisuus on la 30.10.2021 Järvenpää-talolla. Samassa yhteydessä pidetään juhlaseminaari, jonka vieraileviksi luennoitsijoiksi ovat lupautuneet professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta, Suomen kansallisoopperan ja –baletin pääjohtaja Gita Gadambi ja Sitran tulevaisuustutkija TkT Mikko Dufva.
Saamaan yhteyteen pyritään järjestämään valokuvanäyttely.


Kotiseutuluennot
Yhteistyössä Järvenpään Opiston kanssa toteutetaan kevään 2021 aikana Järvenpään kulttuuri –ja paikallishistoriaan liittyvä kuuden kerran luentosarja. Tilaisuudet pidetään Juhani Aho –salissa.


Kävelykierrokset
Keväällä ja syksyllä järjestetään opastettuja kävelykierroksia sekä entisen Järvenpään kartanon alueella että keskustassa tutustumalla Westermarckin aikaisiin rakennuksiin.

Lisäksi pidetään  Järvenpään historiaan liittyviä esitelmiä.


Luennot ja esitelmät
Järvenpääläinen taidemusiikin säveltäjä  Harri Vuori pitää esitelmän sävellystyöstään  ja siitä, mitä on olla säveltäjä tänään.
Harri Vuori on säveltänyt lähinnä orkesteriteoksia ja kamarimusiikkia ja häntä inspiroi luonto ja luonnonilmiöt. Harri Vuori  sävelsi musiikin Westermarck –elokuvaan.


Turvatekniikan keskuksen ( Tukes ) aiempi ylijohtaja Seppo Ahvenainen pitää esitelmän aiheesta.
 Järvenpääläinen pääministeri ja kansantaloustieteen professori J.H. Vennola


Laura Järnefelt on maalannut muotokuvan Bjarne Westermarckista.
Maalauksen esittely sekä luento taidemaalari Laura Järnefeltistä, joka oli  Eero Järnefeltin tytär.


Bjarne Westermarckin nimipäivänä  23.2. 2021 esitelmä Karhu-mytologiasta.

 
Kuntavaali tilaisuus
Perinneyhdistys järjestää kuntavaalipaneelin, jossa teemana on jäkeläinen identiteetti,
kotiseutuhenki ja kulttuuri. Paneliin kutsutaan kuntavaaliehdokkaita.


Bjarne Westermarckin kuolinpäivänä 18.9. Tuusulan vanhalla kirkolla haudan kukitus ja musiikkiesitys yhdessä Tuusulan seurakunnan kanssa.

 

Toimintavuoden aikana esitetään Westermarck –elokuvanäytöksiä Studio 123.ssa.

Perinneyhdistys osallistuu Järvenpää-päivään 8.5.2021 esittelemällä omaa toimintaansa.
Samalla julkistetaan yhdistyksen suunnittelema Westermarck – muistipeli.
Yhdistys on mukana Jannen piknik ja Maa elää-tapahtumissa.

 

Tiedotus

 Perinneyhdistyksen toiminnasta kertova esite on jaossa Järvenpää-talon infossa.  Lisäksi Järvenpään kaupungin 70 –juhlavuoden ohjelmasta  painetaan erillinen esite, joka on jaossa Järvenpää-talolla ja useissa pisteissä eripuolilla kaupunkia. Jokaisesta  tapahtumista mm luentotilaisuuksista laaditaan  oma lehdistötiedote.

Yhdistyksen verkkosivuilla kerrotaan toiminnasta ja päivitetään ajankohtaisia tapahtumia. Jäsenkirje lähetetään kolme kertaa vuodessa.  

Yhdistyksellä on facebook –ja www-sivut.

 

Toimintavuoden aikana panostetaan jäsenhankintaan.

 

Talous

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kannatusjäsenmaksuista sekä muusta varainhankinnasta.  


***

Toimintasuunnitelma 2020:
Yleistä
Bjarne Westermarckin perinneyhdistys on sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Järvenpään kartanon viimeisen omistajan,  Bjarne Westermarckin elämäntyötä Järvenpään taajaman rakentajana  ja valtakunnallisena vaikuttajana. Yhdistys edistää muutoinkin Järvenpään menneisyyden ja kehitysvaiheiden tuntemusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä toteuttaa Bjarne Westermarckin elämäntyötä ja Järvenpäätä koskevaa tiedotus –ja julkaisutoimintaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada kesällä paljastetun muistokiven lisäksi arvokas Bjarne Westermarckin muistomerkki Järvenpäähän Westermarckin puistoon.

Vas. Tuomas Westermarck, Tuula Siltasari-Peltonen, Mikael
Westermarck ja Ingela Lindroos (Tuomas Westermarckin tytär ).
Varsinainen toiminta
Perinnetiedon ja kirjallisen historiatiedon tallentaminen
Toimintavuoden aikana jatketaan Bjarne Westermarckia koskevan materiaalin
keräämistä ja dokumentointia.  Eri kirjallisuuslähteistä kootaan Bjarne Westermarckia koskevaa historiatietoa,  jota julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja muilla sopivilla tavoilla.
 
Tiedotus
Yhdistys jatkaa aktiivista tiedottamista tunnettuutensa lisäämiseksi.  Toiminnasta kertova esite on jaossa Järvenpää-talon infossa. Yhdistyksen verkkosivuilla kerrotaan toiminnasta ja päivitetään ajankohtaisia tapahtumia. Jäsenkirje lähetetään kolme kertaa vuodessa.  
Yhdistyksellä on facebook –sivut.

Westermarck –kirja
Perinneyhdistys on käynnistänyt mittavan kirjahankkeen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi Bjarne Westermarckin elämäntyötä ja sen vaikutusta tämän päivän Järvenpäähän.  Kirja koostuu eri osa-alueista ja kirjoittajina toimivat alan asiatuntijat.
Kirja valottaa myös Bjarne Westermarckin perhetaustaa.
Kirja on tarkoitus julkaista Bjarne Westermarckin 134 –vuotissyntymäpäivänä 15.1.2021. Kirja on samalla osa Järvenpään  70 –juhlavuotta itsenäisenä kuntana.

Esitelmät ja luennot
Keväällä järjestetään fil.tri Alex Snellmanin uusintaluento aiheesta Järvenpään kartanot osana Suomen kartanoiden historiaa.

Muu toiminta
Keväällä ja syksyllä järjestetään opastettuja kävelykierroksia Bjarne Westermarckin jalanjäljillä, joissa kerrotaan Järvenpään kartanon historiasta, sen viimeisestä omistajasuvusta ja merkittävistä taiteilijanaapureista.

Westermarck –elokuvaa esitetään Studio 123:ssa Järvenpäässä.

Keväällä 2020 valmistuu Antti Jokisen ohjaama elokuva Helene Schjerfbeckistä.
Elokuvassa näyttelijä Krista Kosonen esittää taiteilija Helena Westermarckia.
Jäsentapahtumana toteutetaan  elokuvailta 21.1.2020 Studio 123.ssa Järvenpäässä.  Tilausnäytökseen osallistuu Krista Kosonen, joka kertoo roolistaan Helena Westermarckina.

Perinneyhdistys osallistuu Järvenpää-päivään 9.5.2020 omalla ohjelmallaan sekä
elokuussa  Jannen piknik –ja syyskuussa Maa elää –tapahtumiin.

Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää merkittävästi. Tämä lisää myös toimintaan ja talouteen käytettävissä olevia voimavaroja.

Talous
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kannatusjäsenmaksuista sekä muusta varainhankinnasta. Talous pidetään vakaana ja maksuvalmius hyvänä.